I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

Sdělení 1 - 378
Autor: Ivo A. Benda, 1998
Pozn.: informace v solné jeskyni, nebo pište na lexaji@volny.cz

Motto:

"Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ..."

"Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah."

I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU  

 I. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

(kliknutím na obrázek jej zvětšíte)

Ukázka z úvodu knihy, slova autora:

Vážený čtenáři,

byl jsem pověřen společně s paní Miloslavou Drskovou našimi mimozemskými přáteli, převážně z Plejád, ale i odjinud (planety Erra, Tasiila, Riddh, Zetor, Ajacit aj.), abych uveřejnil tyto "Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru", což dělám rád a s láskou.

Již od dětství jsem toužil po lidech z Vesmíru, a nyní se mi tato touha podařila realizovat, nyní v podobě této knihy.

Chtěl bych Vás ujistit, že tyto civilizace, které s námi rozmlouvají jsou nesmírně mírumilovné bytosti, vzhledem jsou v naprosté většině podobné nám a reprezentují součást obrovského společenství dalších civilizací v celém Vesmíru. Jsou našimi staršími bratry a např. s Plejáďany máme částečně společné předky, ale i s jinými inteligencemi.

Jen v naší Galaxii je okolo 2 000 000 těchto civilizací. Vedení naší Galaxie se nachází v souhvězdí Vodnáře a je reprezentováno VYSOKOU RADOU v PETALE. Zde je nejstarším členem GORLOJ.

Je důležité, aby lidé naší malé, ale duchovně téměř nejvyspělejší země na naší planetě Zemi, měli možnost se právě v tuto chvíli dozvědět o těchto civilizacích, které s námi chtějí navázat kontakt ve velkém měřítku a současně chtějí varovat všechny mírumilovné lidi, kteří o to stojí, před obrovským nebezpečím ze strany Sil temna. ....

...

Vy, milí lidé, kteří nechápete, proč tyto pravdivé informace nechtějí nezkreslené uvést sdělovací prostředky a nakladatelství, se nedivte. Je tomu tak proto, že naše planeta Země byla a je 300 000 let pod vlivem Sil temna. Díky začátku věku Vodnáře (vstup planety Země a Sluneční soustavy do fotonového pásu Galaxie) je naše prostředí zaplavováno množstvím jemnovibrační energie z Centrálního slunce ve středu naší Galaxie. Samotné naše Sluneční těleso s korónou se vnořuje do fotonového pásu od začátku roku 1998 do roku 2001. A v tomto prostředí máme jedinečnou možnost se vyvléci z vlivu Sil temna (jejich myšlenkových impulsů, které jsou nízkovibrační), můžeme se změnit z loutek na opravdové svobodné Vesmírné lidi, kterým je dovoleno volně cestovat po Vesmíru, poznávat množství jiných mírumilovných bytostí a pracovat pro Stvořitele našeho. Neboť Síly temna nám přes náboženství a jiné informační kanály stále vnucovaly myšlenku, že našimi stvořiteli jsou oni, ale tak to opravdu není, neboť oni jen zapomněli, kdo stvořil je (proto jsou Silami temna, neboť Stvořitel je láska, a oni jednají a chovají se právě opačně). ...

Celý úvod ke knize

Zpět na přehled knih