Články


 

Nemoci, které mají přířinu v duševní nemoci

Existuje řada nemocí, které se projeví sice tělesně, ale mají příčinu v duševní oblasti.

Na následujících stránkách budou vyjmenovány známé i méně známé příznaky nemocí. U každého z nich si přečtěte, co je možné považovat za jeho ,,pravděpodobnou" příčinu. Existuje řada nemocí, které se projeví sice tělesně, ale mají příčinu v duševní oblasti. Jsou ,,psychosomaticky" podmíněné, jak se říká. ..celý článek

Zpět na začátek stránky


 

Historie místa

S objektem solné jeskyně je spojena zajímavá historie.

Solná jeskyně Lastura - historie místa

HOSTINEC U VELKOBORSKÝCH (U HONZÍČKŮ, U KRÁSNÝCH, U ZLATÉHO SOUDKU, U SÜSSŮ)

V Hlávkově ulici pod kostelem, napravo od východu z města Brankou. Dnes solná jeskyně a čajovna. Podle E. V. Řičáka existovalo toto starobylé stavení, pod školou stojící, s č. 22 již v r. 1721, kdy jsou v něm uváděni jako majitelé a zároveň obyvatelé kladrubští benediktini. Patrně z té doby pochází i ústní legenda o tom, že dům je spojen podzemní chdbou s kostelem a dále až s hradem Skálou. .. celý článek

Zpět na začátek stránky


 

Pohádkový svět existuje

Výstava pohádkových bytostí v solné jeskyni.

Tyto obrázky mají pozitivní energizující účinek na Vás, pokud se na ně díváte, dodají vám množství energie, lásky a celkově působí harmonicky na zdraví a duši člověka tak jako obdobně obraz Panny Marie Bolestné.

Solná jeskyně Lastura - Pohádkový svět existuje

Milí rodiče a děti, klíčem k tomuto pohádkovému světu nekonečné lásky, štěstí, harmonie a blahobytu je přítomný okamžik, který je dosažitelný všem, kteří ho dokáží v sobě opět probudit a otevřít své srdíčko, tak jako děti, které velice dobře vnímají přítomný okamžik, protože jsou odproštěny ega, nezabývají se příliš minulostí a budoucností a materiálními statky, neřeší každodenní starosti jako my dospělí, žijí bez přetvářky, závisti a v radosti. To je to, co nás svazuje a brání vnímat svět jinýma očima. Děti vidí a slyší to, co nám dospělým uniká. V tomto směru by nás děti mohly učit. ... celý článek

Zpět na začátek stránky


 

Malá duše

Kdysi dávno existovala duše, která o sobě věděla, že je světlem. Byla to nová duše, která prahla po životě. "Jsem světlo," říkala. "Jsem světlo." Ale skutečnost, že to věděla a že to neustále opakovala, nemohla nahradit opravdový zážitek. Ve sféře, ze které tato duše přišla, nebylo nic než světlo. Každá duše byla vznešená, každá duše byla nádherná a každá vyzařovala Boží záři. A tak tato malá dušička byla jen svíčkou na slunci. Uprostřed největšího světla - jehož byla částí - nebyla schopna vidět ani zakusit, čím skutečně je.

A po tomto poznání začala toužit. ...celý článek

Zdroj: kniha HOVORY S BOHEM

Zpět na začátek stránky


 

Zuby

Pravda přichází ze všeho nejdřív do úst a tam ji rozmělňují zuby. Zuby koušeme a drtíme potravu. Kousání je velmi agresívní akt, je to výraz schopnosti něčeho se zmocnit, něco uchopit a napadnout. Stejně jako pes cení zuby a dává tak najevo nebezpečnou agresi, tak také mluvíme o tom, že „někomu ukážeme zuby“, a myslíme tím své odhodlání se bránit. Špatné, popř. zkažené zuby svědčí o tom, že někomu činí obtíže vyjadřovat, popř. si vybíjet své agrese.

Tuto souvislost nezastře ani tvrzení, že dnes mají špatné zuby skoro všichni, což se dá prokázat už u malých dětí. To je jistě pravda, nicméně kolektivní symptomy značí zase jen kolektivní problémy. Z agrese se stal ve všech sociálně vyspělých kulturách naší doby ústřední problém. ...celý článek

Zdroj: kniha NEMOC JAKO CESTA

Zpět na začátek stránky


 

Láska Semjase

808. Láska Semjase.            (Přijala Daniela Š.)            24.10.1999. 11:00-11:21 hodin. Místo: Trutnov.

„Ahoj Danielo, to jsem já, Semjase.

Milí lidé, zdravím vás, Semjase. Mám vás všechny moc ráda a ne jenom já, ale i náš Stvořitel a všichni ostatní vaši přátelé vesmírní. Jsme stále s vámi. Sledujeme vás ve vašem každodenním životě. Moc vám fandíme a přejeme vám jenom to nejlepší. Všichni jsme na cestě. I my v 5. dimenzi prožíváme své radosti, také někdy problémy, ale moc obdivujeme vás lidi na planetě Zemi, jak vy se snažíte, nemáte lehké podmínky, ale stále se snažíte držet se své cestičky. Je to ve vaší 3. dimenzi opravdu náročné ... celý článek

Zdroj: Kniha III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PRÁTEL Z VESMÍRU, sdělení č. 808

Zpět na začátek stránky


 

Výzva

800.6 Výzva.       (Přijal Jaroslav H.)       5:00–5:45 hodin. 7.10.1999.

Vstal jsem Pane můj
ještě není den,
ale srdce mé již touží po Tobě.
Ještě není den,
ale city mé chtějí s Tebou milý můj.

Ještě chvilku chviličku najít Tě
Pane ve svém malíčku.
Ve svém srdci Pane,
najít si Tě znovu tak krásně
a nevýslovně šťastně.

„Milí moji lidé, drazí a necitní. VY ještě necítíte, jak je krásné setkávat se ve svém nitru SE SEBOU. Jak je krásné milovat se ve svém nitru se vším co je kolem nás. Je to tam věřte mi, bylo to tam a čekalo na Vás. Všichni k tomu můžete bez rozdílu. Nebojte se sklonit k SOBĚ a políbit se. Mněli by jste to udělat co nejdřív a bude Vám lépe ! Odpustit si, odpustit postupně VŠEM kolem sebe a tak se pomalu, pomaloučku dostanete ze svého vězení. Potěšte se v sobě a potěšte se s jinými. Otevřeně a bezelstně se koukejte na své problémy a také je tak brzo i vyřešíte ! Nebojte se toho, všechno můžete pokud v dobrém k sobě i k jiným přistoupíte ! Stále tam je Vaše dobro a stále čeká až se k němu skloníte a potěšíte se tam vzájemně. Je ještě malé, hlásek má slabounký, malinký, ale určitě tam JE ! ...celý článek

Zdroj: Kniha III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PRÁTEL Z VESMÍRU, sdělení č. 800.6 

Zpět na začátek stránky


 

Kde se berou brutální hry a filmy?

768. Sdělení.           (Přijal Ivan D.)          8.9.1999. 18:30–9:00 hodin.
Místo: Praha.

Nella – 5.dimenze – souhvězdí Býka.“ (Sděleno telepaticky při ranním FO, hned po té přepsáno.)

„Vaše planeta je pod neustálým tlakem negativních entit, které mají neustále široké pole působnosti. Negativní entity implantují svými tykadly negativní impulsy všem těm, kteří ji jsou schopni přijmout v podobě vizí a konkrétních námětů počítačových her a filmů – jejich scénářů. Implantují přesné vize zjevení a netvorů, které tito lidé – maje přístup k vysoké animační technice a programingu – okamžitě realizují a zpeněží. Tímto způsobem jsou nakladená vejce oplodněna a okamžitě zrozena v podobě nových filmů, nových brutálních počítačových her a rozšířena po celém světě do počítačů dětí a mládeže, která je těmto věcem velmi přístupná a otevřena. Tito poté ony impulsy a konkrétní ztvárnění těchto her ještě oživí a znásobí vlastní fantasií, přemýšlí o nich a vysílají tyto negace do ovzduší svého okolí. Tyto myšlenky v daných aglomeracích vyloženě zhustí atmosféru, zhmotní se a vytvářejí onu potravu v podobě negativních emocí – negativním entitám. Ty takto využívají mozků vašich nízko vyvinutých duchovních forem jako líhně vlastní potravy. ... celý článek

Zdroj: Kniha III. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PRÁTEL Z VESMÍRU, sdělení č. 768. 

Zpět na začátek stránky


 

Znamení posledních dnů - mikročipy

Následující článek jsem zařadil v originálu ke stažení, protože obsahuje velice důležité informace, které se týkají každého z nás.

PDF soubor ke stažení: Znamení posledních dnů - mikročipy

Znamení posledních dnů

Zpět na začátek stránky


 

Pohyb

Panta rhei - Vše je v pohybu, volali staří Řekové a měli pravdu. Pohyb je základním zákonem v celém Stvoření a přirozeně i na zeměkouli. Všechno se totiž mohlo vytvořit toliko pohybem a proto také nepřetržitý pohyb znamená udržování a ozdravění všeho ve Stvoření.

Dnešním rozumovým cílem mnohých lidí je - odpočinek a pohodlný život. Strávit poslední pozemská léta v pohodlí - to je obyčejně pokládáno za vrcholný zisk z pracovního úsilí.

Pozorný pozorovatel si povšimne, že nápadně mnoho lidí umírá krátce po svém "odchodu na odpočinek". Člověk, který to po odchodu do důchodu myslí s odpočinkem vážně, bude zákonem rytmického pohybu odvržen jako přezrálý plod, protože všechny záchvěvy a všechen pohyb okolo něho jsou mnohem silnější, než pohyb v něm samém. Takový člověk brzy zemdlí, ochoří a zesne - protože nemá již žádného cíle a svým chtěním stanovil sám sobě konec. ... celý článek

Zdroj: kniha TAJEMSTVÍ ZIMNÍHO SLUNOVRATU 2012

Zpět na začátek stránky


 

Církevnictví

Ježíš Kristus přísně požadoval, aby každý jedinec byl ve vědění duchovně pohyblivý, a tím by vlastně uctíval nejvyššího činem.

Člověk má znát všechno, co Stvoření skrývá, aby poznal základní zákony, nesoucí vůli Boží, protože jen pomocí takového vědění se může do nich vřadit tak, jak je to Bohem přikázáno. Žije-li pak člověk dle těchto zákonů, může pak kolem sebe všechno podporovat a šířit kolem sebe radost...

Všechny Boží zákony jsou určeny k tomu, aby budovaly a podporovaly. Ježíš tak umožnil celému lidstvu, aby se konečně duchovně osvobodilo.

Vznikly však církve a ty za zdmi klášterů rozložily Slovo Boží a formulovaly je tak, jako by bez jejich prostřednictví nemohl člověk dojít k Pravdě a ku spasení. Církve hledaly stoupence, bohatství a moc. Proto neměl nikdo vědět, že cestu do Božího království může nalézt zcela sám, bez jakéhokoli prostřednictví! Člověk neměl přijít na myšlenku, že Bůh nepotřebuje církev jako prostředníka mezi sebou a svým tvorem, kterého také bez církve stvořil ... celý článek

Zdroj: kniha TAJEMSTVÍ ZIMNÍHO SLUNOVRATU 2012

Zpět na začátek stránky


 

Důkaz, chceme důkaz!

Důkaz, chceme důkaz. Jak chceš dokázat, že máš pravdu? Věřím jenom jasným faktům...

Taková a podobná zvolání slyšíme často, nejčastěji ovšem z úst lidí, kteří se mnoho nenamáhají přemýšlet a "věří jenom zdravému rozumu a tomu na co si mohou sáhnout". (Tito duchovní lenoši dokonce zakládají různé spolky a ve své omezenosti se do nich hrdě hlásí. Příkladem může být český "klub skeptiků Sisyfos.") Při hledání Pravdy ovšem na důkazy tohoto typu nenarážíme - protože zpravidla už z podstaty věci jsou nemožné - neboť je žádán typ důkazu ve hmotné rovině, pro věci neb záležitosti, které se právě ve hmotné rovině neprojevují buď vůbec nebo jenom druhotně, přeneseně, což přirozeně neznamená, že jsou méně pravdivé nebo vůbec nepravdivé... celý článek

Zdroj: kniha TAJEMSTVÍ ZIMNÍHO SLUNOVRATU 2012

Zpět na začátek stránky


 

Jak s pomocí andělů léčit problémy z minulých životů

Téma z minulých životů mě jako terapeutku vždy zajímalo. I když jsem znala terapeutickou hodnotu katarzní regrese do minulého života, stejně jsem měla dlouhé roky dojem, že se celý tento obor zakládá na představivosti. Samozřejmě jsem dlouho nevěřila ani v existenci andělů nebo života po životě! Od všeho esoterického jsem si udržovala skeptický odstup. K tomu, abych se dostatečně otevřela myšlence na existenci duchovního světa, bylo potřeba ještě pěkná řádka zázraků.... celý článek

Zdroj: kniha LÉČENÍ S ANDĚLY

Zpět na začátek stránky


 

Co nám říkají nehody a úrazy?

Už vás někdy napadla tahle otázka? A co odpovědi?

Běžně se lidé domnívají, že nehody a úrazy přicházejí přece z venčí, člověk za ně vlastně vůbec nemůže. Tyto dokola opakované argumenty svědčí o tom, jak silně přizpůsobujeme myšlení a teorie svým nevědomým přáním. My všichni pociťujeme jako nanejvýš nepříjemné, když máme převzít odpovědnost za celé své bytí a za vše, co v něm zažíváme. Neustále hledáme možnosti, jak promítnout vinu kamsi ven. A rozzlobíme se pokaždé, když někdo nějakou takovou projekci odhalí. Většina vědeckého úsilí slouží tomu, aby teoreticky zdůvodnilo a legalizovalo zmíněné projekce. Z "lidského" hlediska je to všechno víc než pochopitelné... celý článek

Zdroj: kniha NEMOC JAKO CESTA

Zpět na začátek stránky